FOI – Funkcjonalna Osteopatia i Integracja

FOI jest koncepcją terapii manualnej, która zakłada, że na problemy powstałe w narządzie ruchu, nasze ciało reaguje zawsze jako całość.

Istniejące w jednym miejscu zmiany strukturalne, jak i pojawiające się zaburzenia funkcjonalne, odbierane jako dolegliwości, kompensowane są w innym miejscu narządu ruchu. Praktyka dowodzi, że mechanizmy kompensacyjne są rozproszone po całym ciele, według ustalonego wzorca.

FOI jest koncepcją stworzoną według założeń osteopatii. W terapii tej szczególną uwagę zwraca się na odruchowe zależności, występujące pomiędzy poszczególnymi elementami narządu ruchu, np. uraz barku, oraz powiązany z nim ból i zwiększone napięcie mięśni, może powodować funkcjonalne zaburzenia w mechanice odcinka piersiowego kręgosłupa.

Występuje także zależność odwrotna. Pojawiające się problemy mechaniki odcinka piersiowego kręgosłupa, mogą mieć wpływ na funkcjonowanie barku i powodować najpierw zaburzenia funkcjonalne, które nie usunięte w krótkim czasie, mogą być przyczyną zaburzeń strukturalnych.

W przypadku dolegliwości bólowych któregoś ze stawów narządu ruchu bez konkretnej przyczyny, nie wiadomo która ze struktur jako pierwsza uległa przeciążeniu lub urazowi ( co było pierwsze jajko, czy kura?) Badanie diagnostyczne obejmuje wszystkie struktury, które mogą wymagają dawać dolegliwości bólowe narządu ruchu.

Cele realizowane przez terapeutę FOI:

  • koryguje ustawienie poszczególnych kości w stosunku do siebie
  • koryguje trójwymiarowy mechanizm pracy stawów
  • koryguje napięcia mięśniowe
  • usuwa ograniczenia ruchowe stawów