Terapia manualna Maitland

Metodę Maitland, czyli pewien sposób badania i prowadzenia terapii pacjentów z zaburzeniami narządu ruchu zapoczątkował w Australii Geoffrey Maitland. Głównym kierunkiem zainteresowań Maitlanda była praca z pacjentem ortopedycznym i neurologicznym.

Geoff Maitland podczas swych pierwszych wykładów w Szkole dla Fizjoterapeutów na Południowoaustralijskim Instytucie Technologicznym zwracał szczególną uwagę na sposób badania diagnostycznego pacjenta. Bardzo istotną częścią terapii jest wywiad z pacjentem.

Ocena badania i ich wynik wpływa na wybór zabiegu i zastosowania leczenia. Badanie jest realizowane po każdej wykonanej technice, co czyni terapię bezpieczną dla pacjenta.