Terapia Manualna

Terapia manualna jest metodą zajmującą się odnajdywaniem i leczeniem zaburzeń narządu  ruchu. Poprzez zastosowanie specjalnych testów prowokacyjnych odnajdujemy przyczynę dolegliwości i oceniamy stopień ich uszkodzenia.

Stosowane techniki mobilizacji i manipulacji znoszą ,,blokady” i przywracają fizjologiczną ruchomość pomiędzy stawami, mięśniami i strukturami nerwowymi.

Zaburzenia spowodowane nieprawidłowym ruchem segmentów kręgosłupa w terapii manualnej nazywane jest „podwichnięciem kręgów”.

Pochodzenie terapii manualnej to ortopedia oraz inne kierunki medycyny takich jak: chirurgia, geriatria, pediatria, traumatologia, neurologia.

Głównymi dolegliwościami z którymi zgłaszają się pacjenci są bóle pleców, bóle szyi, bóle głowy, migreny i urazy sportowe.

Korzyści z zabiegów terapii manualnej:

  • zmniejszenie bólu kręgosłupa, głowy, mięśni i innych dolegliwościach stawów
  • zwiększona ruchomość kręgosłupa, ramion, tułowia
  • poprawna postawa ciała
  • poprawa snu